Skills360: Innovation för inkludering

Innovation och inkludering hand i hand. Det har vi tagit fasta på i Skills360. En mångfald av perspektiv ger bättre innovationer.

Vi behöver också tänka nytt kring våra kompetensförsörjningsprocesser för att bli bättre på inkludering. En strategisk kompetensförsörjning som kännetecknas av inkludering gör att verksamheten är vinnare när det kommer till kvalitet och kundorientering.  En blandning av bakgrund och kompetens bland chefer och medarbetare bidrar till flexibla organisationer där medarbetarnas kompetens och engagemang integreras med organisationens arbetsprocesser och mål. På Arbetsgivarverket har vi samlat vårt arbete för inkludering i projektet Skills360.

Inkludering är ett verktyg för att hitta rätt kompetens som tillför verksamheten flera viktiga perspektiv. För statliga arbetsgivare är kompetensförsörjningen ryggraden för att utföra sitt uppdrag och bidra till samhällsnyttan. I september genomfördes Skills360 Hackathon för att generera idéer på hur vi får tillgång till allas kompetens. Deltagare från hela arbetsmarknaden bidrog med olika perspektiv vilket resulterade i flera olika lösningsförslag.

Nu tar vi idéerna vidare och bjuder in våra medlemmar till att tillsammans fortsatt vara med i utvecklingsarbetet i innovationsprocessen i Skills360. Samverkansgruppen kommer vara motor i Skills360 och det forum där idéer utvecklas, testas och blir till verklighet.  

Vill du vara del av detta lösningsarbete? Hör av dig till projektet på skills360@arbetsgivarverket.se. Följ gärna Arbetsgivarverket på FacebookTwitter och Linkedin. På så sätt kan du följa projektets arbete framöver.

Titta gärna på filmen om Skills360 Hackathon som visar ett sammandrag från dagen med intervjuer med deltagare och talare från dagen.

 

Var med i samverkansgruppen!

Efter Skills360 Hackathon har en samverkans-grupp bildats med syfte att förädla de lösningar som tagits fram och för att diskutera inkluderingsfrågor i staten. Åtta myndigheter är representerade idag, men vi hoppas att fler vill delta i arbetet.

Skills 360 Hackathon 2018

Vi samlade 80 olika representanter från hela arbetsmarknaden för ett hackathon om inkluderingsarbete i staten. Resultatet blev sexton olika lösningar på hur statliga arbetsgivare kan arbeta vidare med att använda inkludering som ett kompetensförsörjningsverktyg.