Många statliga myndigheter tar emot praktikanter

Statskontoret har gjort sin första avrapportering till regeringen om hur väl myndigheterna lyckats få fram praktikplatser till nyanlända. Uppföljningen visar att myndigheters arbete med att ta emot praktikanter har kommit igång väl.

Av 182 myndigheter som omfattas av Statskontorets undersökning uppger nästan tre av fyra att de har ställt praktikplatser till Arbetsförmedlingens förfogande under perioden april till augusti 2016. En lika stor andel uppger att de avser ställa platser till förfogande under hösten.

Statskontoret bedömer att det finns goda förutsättningar för myndigheterna att nå målet om i genomsnitt 1 000 nyanlända praktikanter per år. Vad gäller arbetssökande med funktionsnedsättning har regeringen inget siffersatt mål.

Mer information

Allt fler nyanställda får statlig praktik [Sveriges Radios webbplats]

Myndigheter entusiastiska ta emot praktikanter [Statskontorets webbplats]