Statistik och uppföljning

Sedan april 2016 har 3025 personer kommit ut på praktik. Siffrorna visar på antal nya beslut* om arbetspraktik gjorda av Arbetsförmedlingen under aktuell period. Dock kan siffrorna i samband med Statskontorets uppföljning se annorlunda ut då Arbetsförmedlingens siffror inte tar hänsyn till andra satsningar.

Uppdraget från regeringen gäller fortsatt under 2019 och 2020 och innebär att myndigheter gemensamt ska ta emot minst 2000 praktikanter per år.

Antal praktikanter 2018: 1043 stycken

Bild: diagram över antal praktikanter varje månad

*Nya beslut innebär att en matchning mellan praktikant och arbetsplats har skett och att praktikanten ska påbörja sin praktik den månaden.

Antal praktikanter 2017: 1046 stycken

Bild på diagram över antal nyanlända och funktionsnedsatta praktikanter januari-december 2017 (png).

 

Antal praktikanter 2016: 936 stycken

Bild på diagram över antal nyanlända och funktionsnedsatta praktikanter januari till december 2016 (png).