Visionen för medlemsorganisationen

Det här är Arbetsgivarverkets vision.

"Arbetsgivare för framtiden - statens kompetens utvecklar samhället."

Statliga arbetsgivare har många likheter, de skiljer sig också åt vad gäller till exempel storlek och verksamhet - gemensamt för alla är dock målet att bidra till en positiv samhällsutveckling. En väl fungerande stat är avgörande för ett lands utveckling och här är statsförvaltning en viktig funktion för övriga samhällssektorer och för Sveriges tillväxt och ekonomiska utveckling.

Det viktiga samhällsuppdraget gör att statliga arbetsgivare attraherar den kompetens som gör det möjligt att uppnå visionen.