Samverkansgrupp

Arbetet fortsätter - vill din myndighet vara med och aktivt arbeta med inkludering och innovation?

Anteckningar på note-it-lappar

Skills 360 handlar om att se kompetens från alla vinklar, men också om att se nya lösningar genom att arbeta med innovation som process. Att långsiktigt kunna åstadkomma riktig förändring sker genom ändrade attityder och arbetssätt. Det gör vi bäst genom att hitta nya lösningar tillsammans.

Efter Skills 360 Hackathon fick vi förslag på 16 olika lösningar för hur staten bättre får tillgång till allas kompetens. Nu är det dags att göra något av dessa idéer.

Om gruppen

Därför finns en samverkansgrupp för myndigheter som vill vara med i denna fortsatta innovationsprocess för en inkluderande kompetensförsörjning. Samverkansgruppen är den gemensamma arenan för att utveckla idéerna, testa dem och lära av varandra. Tillsammans skapar vi lösningar på hur vi kan bli bättre på en kompetensförsörjning som präglas av inkludering.

Samverkansgruppens uppgift är att arbeta vidare med lösningarna som kom fram på Skills 360 Hackathon för att sedan ta dem vidare ut i staten. Arbetsgivarverket faciliterar processen med att förfina lösningarna för att Sveriges myndigheter ska kunna ta arbetet vidare i samverkan med varandra. Samverkansgruppen är motor i Skills 360 och det forum där idéer blir verklighet och verkstad. 

Medlemmar

Följande myndigheter är med i gruppen: 

 • Arbetsförmedlingen
 • Barnombudsmannen
 • DIGG (Myndigheten för digital förvaltning)
 • Kriminalvården
 • Kungliga Musikhögskolan
 • Lantmäteriet
 • Länsstyrelsen Gävleborg
 • Myndigheten för delaktighet
 • Regeringskansliet
 • Patent- och registreringsverket
 • Post-och telestyrelsen
 • Statens museer för världskultur
 • Tillväxtverket
 • Vinnova

Intresseanmälan

Anmälan till samverkansgruppen behöver gå genom Arbetsgivarverkets kontaktperson på din myndighet, men myndigheten utser representant själv. Är du intresserad av att vara med i Skills 360s samverkansgrupp, eller har frågor kring projektet?

Hör av dig till skills360@arbetsgivarverket.se