Samverkansgrupp

Efter Skills 360 Hackathon bildades en samverkansgrupp med syfte att förädla de lösningar som tagits fram och för att diskutera inkluderingsfrågor i staten.

Anteckningar på note-it-lappar

Skills 360 handlar om att se kompetens från alla vinklar, men också om att se nya lösningar genom att arbeta med innovation som process. Att långsiktigt kunna åstadkomma riktig förändring sker genom ändrade attityder och arbetssätt. Det gör vi bäst genom att hitta nya lösningar tillsammans.

Om gruppen

Därför finns en samverkansgrupp för myndigheter som vill vara med i denna fortsatta innovationsprocess för en inkluderande kompetensförsörjning. Samverkansgruppen är den gemensamma arenan för att utveckla idéerna, testa dem och lära av varandra. Tillsammans skapar vi lösningar på hur vi kan bli bättre på en kompetensförsörjning som präglas av inkludering.

Samverkansgruppens uppgift är att arbeta vidare med lösningarna som kom fram på Skills 360 Hackathon. Arbetsgivarverket faciliterar processen med att förfina lösningarna för att Sveriges myndigheter ska kunna ta arbetet vidare i samverkan med varandra. Samverkansgruppen är motor i Skills 360 och det forum där idéer blir verklighet och verkstad. 

Medlemmar

Följande myndigheter är med i samverkansgruppen: 

 • Arbetsförmedlingen
 • Barnombudsmannen
 • DIGG (Myndigheten för digital förvaltning)
 • Kriminalvården
 • Kungliga Musikhögskolan
 • Lantmäteriet
 • Länsstyrelsen Gävleborg
 • Myndigheten för delaktighet
 • Regeringskansliet
 • Patent- och registreringsverket
 • Post-och telestyrelsen
 • Statens museer för världskultur
 • Tillväxtverket
 • Vinnova