Skills 360

Skills 360 är Arbetsgivarverkets projekt för inkludering på arbetsmarknaden.

Vi tror att innovation och inkludering går hand i hand. Om flera perspektiv finns representerade på en arbetsplats blir innovationerna bättre. Dessutom vinner verksamheten på att kompetensförsörjningen präglas av inkludering.

Inom projektet provar vi nya sätt för statliga arbetsgivare att nå nya medarbetare. Ett sådant initiativ var det hackathon vi arrangerade i september 2018. Ett antal myndigheter jobbar nu vidare med idéerna från dagen i Samverkansgruppen.

Följ gärna Arbetsgivarverket på FacebookTwitter och Linkedin. På så sätt kan du följa projektets arbete framöver.