Skills 360

Skills 360 är Arbetsgivarverkets projekt för inkludering på arbetsmarknaden.

Vi tror att innovation och inkludering går hand i hand. Om flera perspektiv finns representerade på en arbetsplats blir innovationerna bättre. Dessutom vinner verksamheten på att kompetensförsörjningen präglas av inkludering.

Inom projektet provar vi nya sätt för statliga arbetsgivare att nå nya medarbetare. Ett sådant initiativ var det hackathon vi arrangerade i september 2018. Ett antal myndigheter jobbar nu vidare med idéerna från dagen i Samverkansgruppen.

Vill du veta mer? Vill du vara en del av detta lösningsarbete? Hör av dig till projektet på skills360@arbetsgivarverket.se. Följ gärna Arbetsgivarverket på FacebookTwitter och Linkedin. På så sätt kan du följa projektets arbete framöver. 

Var med i samverkansgruppen!

Efter Skills 360 Hackathon har en samverkansgrupp bildats med syfte att förädla de lösningar som tagits fram och för att diskutera inkluderingsfrågor i staten. 

Skills 360 Hackathon 2018

Vi samlade 80 olika representanter från hela arbetsmarknaden för ett hackathon om inkluderingsarbete i staten. Resultatet blev sexton olika lösningar på hur statliga arbetsgivare kan arbeta vidare med att använda inkludering som ett kompetensförsörjningsverktyg.