"Vi ville få de duktigaste specialisterna att byta jobb"

Att det råder brist på IT-specialister hos företag, myndigheter och andra organisationer är ett känt faktum. Pensionsmyndigheten valde därför ett nytt grepp för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och förmå de duktigaste specialisterna att byta jobb.

— Den snabba samhällsutvecklingen och ökade digitaliseringen har inneburit ett sug från medborgarna att få tillgång till information om sin pension via nya kanaler. Det ställer höga krav på Pensionsmyndigheten och att IT-kompetensen hos våra medarbetare är hög, säger Susanna Jalmert. 

Hon började som HR-konsult vid Pensionsmyndigheten 2014. Vid den tidpunkten stod myndigheten inför ett stort rekryteringsbehov motsvarande cirka 50 nya specialister, utvecklare och arkitekter inom IT. På grund av den stenhårda konkurrensen från privat och statlig sektor behövdes helt nya grepp. Det blev starten på arbetet med att förstärka det egna arbetsgivarvarumärket inom IT-området.
— Vi ville ta ett större helhetsgrepp över vårt arbetsgivarvarumärke utöver de traditionella rekryteringsannonserna och skapa en dialog med målgruppen via sociala medier. Det var ett nytt arbetssätt som inte hade prövats hos oss tidigare, säger hon. 

Susanna Jalmert anser att en av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke är ledningens engagemang i frågan. En annan viktig aspekt är att etablera ett bra samarbete med kommunikationsavdelningen. Bland annat producerades ett antal filmer med medarbetarintervjuer om IT på Pensionsmyndigheten och riktade online-kampanjer som skulle driva trafik till webbplatsen för IT-rekrytering.

— Ledningsgruppen på IT bestämde också att ett tiotal av cheferna skulle hålla externa föredrag i sammanhang där vi kunde möta rätt kompetens och genom det ökade vi den viktiga exponeringen mot potentiella medarbetare.

Ett viktigt budskap var att framhålla att Pensionsmyndigheten arbetar direkt mot slutanvändare, det vill säga alla pensionsberättigade,  vilket anses attraktivt av målgruppen. Det innebär ett antal spännande och roliga projekt som pågår samtidigt, men det ställer även höga kompetenskrav på medarbetarna.
—Vi ville också lyfta fram att vi som myndighet är lagom stora, eller snarare, tillräckligt stora för att strukturer och plattformar finns på plats och tillräckligt små för att man som anställd har möjlighet att påverka, fortsätter hon.

I första hand är det akademiker inom IT-området med några års yrkeserfarenhet som myndigheten vill rekrytera. Pensionsmyndigheten har cirka 1 100 anställda på åtta orter runt om i landet varav närmare 200 anställda arbetar inom IT-området.