Nyckeln till framgång är samarbete och dialog

Kompetensförsörjningen står högt på Trafikverkets agenda. Kanske inte så mycket på grund av pensionsavgångar utan mer på grund av att det råder arbetskraftsbrist inom många tekniska områden.

BIlden föreställer Karin Östman som är HR-strateg på Trafikverket.

Karin Östman ansvarar för arbetet med att stärka Trafikverkets arbetsgivarvarumärke.

Karin Östman är HR-strateg vid Trafikverket och ansvarar även för arbetet med att stärka myndighetens arbetsgivarvarumärke. Syftet är att locka fler yrkesverksamma och studenter att intressera sig för en framtida karriär inom Trafikverket.

Under de kommande tio åren kommer Trafikverket behöva rekrytera ett stort antal ingenjörer och andra kompetensgrupper. Bristyrkena finns främst inom olika teknikområden hos myndigheten. För gemene man är det inte lika känt att Trafikverket har ett stort  behov av IT-ingenjörer och att de redan idag har en IT-avdelning med över 900 medarbetare. Karin menar att utanför branschen förknippas Trafikverket mest med tågtrafik, men idag är IT är en viktig förutsättning för att infrastrukturen ska fungera.

Genom sitt arbete med att stärka Trafikverkets arbetsgivarvarumärke har Karin bidragit till att öppna upp dialogen med presumtiva medarbetare via sociala medier. Hon har märkt att det finns ett stort intresse för att bidra till samhällsutvecklingen och framtidens infrastruktur och det lyfts också fram mer och mer i kommunikationen.

Vad är ert fokus för att nå de yrkesverksamma?
– Vi vill visa på hur du som medarbetare hos oss kan vara med och påverka infrastrukturen idag och imorgon och samhällets utveckling med den. Vi har många olika yrken och kompetenser som alla behövs för att vi ska klara vårt uppdrag, med många möjligheter att röra sig internt för den som vill. För att nå fram arbetar vi mycket med riktad annonsering, där vi fokuserar på vår spännande verksamhet.

Hur jobbar ni för att locka studenter till Trafikverket?
– Vi försöker utveckla vårt arbetssätt och tittar på nya sätt att möta studenterna mer personligt. Vi föreläser på högskolor och universitet runt om i landet bland annat. Vi försöker blanda representanterna som kommer från oss så att alla kan se den bredd vi har inom organisationen, samt att fler får ge sitt perspektiv på hur det är att jobba hos oss.

Hur samarbetar ni med kommunikation kring frågor som rör ert arbetsgivarvarumärke? 
– Samarbete är nyckeln till framgång – inte konkurrens! HR och Kommunikation har olika perspektiv på frågan och bägge perspektiven är viktiga för att nå ett lyckat resultat. När det gäller våra kanaler arbetar vi även med Trafikverkets övergripande varumärke och försöker att integrera det med vårt arbetsgivarvarumärke. På Facebook har vi i första hand fokus på resenärer och närboende medan LinkedIn är mer riktat mot presumtiva medarbetare.

Trafikverket har cirka 6500 medarbetare som är verksamma i någon av de över 150 olika yrkesrollerna som finns representerade i verksamheten och har kontor över hela Sverige.