Matnyttiga tips till vinnare av statlig karriärlunch

En chans att lära sig mer om staten över en bit mat, det fick studenterna Alice Åslander och Frida Nilsson när de vann Jobba statligts karriärlunch.

Bild: Daniel O Andersson, Pensionsmyndigheten, Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverket, Alice Åslander och Frida Nilsson, studenter.

De båda 25-åringarna som till vardags läser masterprogrammet i innovations- och tillväxtekonomi på KTH i Stockholm fick äta lunch tillsammans med Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler och Daniel O Andersson, utvecklingschef vid Pensionsmyndigheten.

Under lunchen fick studenterna möjlighet att ställa frågor om vad det innebär att jobba statligt och även berätta mer om vad de själva kan bidra med.

Hur var lunchen?
– Jättetrevlig och jättegod!

Vad hade ni för förväntningar?
Frida: – Vi trodde nog att det var mer stelt i staten, vi får intrycket att myndigheter är slutna men nu har jag lärt mig att det går bra att kontakta någon myndighet om man är intresserad av att göra examensjobb eller har någon idé. Det låter bra.

Alice: – Eftersom statliga myndigheter inte syns så mycket på arbetsmarknadsdagar till exempel tror vi inte att de vill ha nyutexaminerade. Det känns som vi hade en bild av att staten är auktoritär och nästan lite skrämmande! Men den bilden har ju ändrats nu.

Lärde ni er något nytt om staten som arbetsgivare?
Frida: – Ja, att man kan ta tjänstledigt för att prova på en annan tjänst inom staten, eller bli utlånad till projekt. Det är positivt att det finns så många olika typer av jobb.

Fick ni några bra tips inför framtiden?
Alice: – Ja, jättebra tips. Vi pratade till exempel om vilka sidor av våra kunskaper vi ska lyfta fram för att bli mer attraktiva hos statliga arbetsgivare och jag ser fler användningsområden nu för vår kompetens.

Vad vill ni jobba med i framtiden?
Frida: – Jag vill jobba med affärsutveckling på något sätt. Inom staten är drömarbetsgivaren Vinnova eller näringsdepartementet. Alternativet är att jobba på ett stort globalt företag, jag är mycket intresserad av det internationella.

Alice: – Jag är inte lika lockad av att jobba på företag, det som lockar med staten är ju att man gör skillnad. Jag jobbar gärna med affärsutveckling, att förbättra processer som kan förbättra Sverige på något sätt. Att vara en liten kugge i ett förbättringshjul, det är bra motivation.

 

Karriärlunchen lottades ut bland de som deltog i en tävling på studentmässan Armada vid KTH i höstas.