Ny logotype ska profilera staten som attraktiv arbetsgivare

Som ett led i arbetet med att profilera staten som attraktiv arbetsgivare har Arbetsgivarverket tagit fram en logotype som ska användas i annonser och annat profilmaterial för att stödja den statliga sektorns kompetensförsörjning.

I mars i år godkände Arbetsgivarverkets styrelse ett statligt arbetsgivarerbjudande, den så kallade diamanten. Den nya logotypen ska användas för att i olika sammanhang visualisera och kommunicera budskapen i arbetsgivarerbjudandet. Logotypen innehåller förutom en symbol även det övergripande budskapet från arbetsgivarerbjudandet: "Utvecklande för Sverige. Utvecklande för mig".

Bild på logotyp för jobba statligt

– Arbetsgivarerbjudandet och logotypen kommer användas när Arbetsgivarverket kommunicerar statens attraktivitet, eller om medlemmar vill profilera sig tillsammans eller om en medlem vill peka på en samhörighet med hela sektorn, säger Ann Lindblad, projektledare för profileringen av staten som attraktiv arbetsgivare.

Arbetsgivarverkets söktjänst för lediga statliga jobb har över 200 000 besökare om året och i ett första skede har den nya logotypen börjat användas i annonser för denna söktjänst, bland annat i sociala medier. Den nya logotypen kommer att ingå som en del i en ny grafisk profil och kommer att prägla olika typer av produkter som Arbetsgivarverkets profileringsprojekt ska arbeta fram.

– Materialet kommer att göras tillgängligt via en verktygslåda på webben. Här ska de medlemmar som vill kunna komplettera sitt eget profilerings- och rekryteringsmaterial och ladda ner eller beställa olika produkter, fortsätter Ann Lindblad.

Den nya logotypen och den kommande grafiska profilen har arbetats fram av Jens Nilsson kommunikatör och grafisk formgivare på Arbetsgivarverket. Han berättar att logotypens formelement symboliserar både enskilda individer och ett större sammanhang där individerna arbetar gemensamt.

– För att sticka ut i informationsbruset är det naturligtvis viktigt att en logotype har ett tilltalande utseende, men för att fungera kommunikativt måste det finnas en underliggande tanke med formspråket , säger Jens Nilsson.

Har du frågor om Arbetsgivarverkets projekt för att profilera staten som attraktiv arbetsgivare kontakta: Ann Lindblad på e-post: ann.lindblad@arbetsgivarverket.se

Läs mer

Projektsida för Profilera staten som attraktiv arbetsgivare