Profilera staten som attraktiv arbetsgivare

Statliga arbetsgivares förmåga att locka rätt kompetens är avgörande för att lösa sitt uppdrag och leverera den samhällsnytta som förväntas av verksamheterna. Syftet med projektet är att stärka staten som attraktiv arbetsgivare. Det statliga varumärket utgör en plattform som ska förhöja effekten av verksamhetens egna kommunikation som attraktiv arbetsgivare.