Vad kostar det att vara med i mentorprogrammet?

Varje deltagande myndighet/organisation står för eventuella resor till och från utbildningen och träffarna.

Arbetsgivarverket bekostar mat, hotell och själva utbildningen/innehållet.