Vad innebär det att vara mentor?

Uppdraget som mentor är viktigt. Mentorerna kommer att vara ett stöd för en nyanländ akademiker som deltar i en arbetsmarknadspolitisk utbildning. Uppgiften blir att coacha och vägleda inom sitt kompetensområde men också kring den statliga tjänstemannarollen.

Mentoruppdraget är en möjlighet för era medarbetare att utveckla sin förmåga att leda andra men också att stärka sin personliga kompetens. Mentorutbildningen ger kunskap om ett coachande förhållningssätt och interkulturell kompetens som vi tror kommer att vara användbara färdigheter i ett mer mångkulturellt arbetsliv.

Som mentor lär man känna människor från andra kulturer och skapar ett större kontaktnät - mentorprogrammet blir på så sätt en plattform för nya nätverk men också erfarenhetsutbyte med andra mentorer.

För mentorerna börjar mentorprogrammet i januari 2019 och avslutas i juni 2019. 

I uppdraget ingår:

  • en tvådagars utbildning i internatform
  • tre halvdagsträffar med övriga deltagare
  • att träffa sin adept minst en gång i månaden under två timmar

Läs mer under Utbildning och halvdagsträffar.

Mentoruppdraget genomförs på arbetstid. Att vara mentor innebär ett engagemang som man under sex månader förbinder sig att fullfölja.