Utbildning och halvdagsträffar

För mentorer inleds programmet med en utbildning. Utbildningen är ett tvådagarsinternat i Stockholm (avslutas med lunch dag 2) som genomförs i samarbete med konsulterna Johanna Lindquist och Mia Bengtsson. 

Utbildningen ges i Stockholm 23-24 januari 2019.

Dag 1, 23 januari, startar klockan 10. Från 9.30 serveras macka och kaffe sedan pågår programmet fram till efter middagen med någon timme ledigt vid klockan 17.
Dag 2, 24 januari, startar klockan 8 och avslutas med gemensam lunch cirka 12.30.
Logi och kost står Mentorprogrammet för.
Utbildningen hålls på hotell Clarion Sign, Östra Järnvägsgatan 35.

Utöver den inledande utbildningen innehåller mentorprogrammet också tre halvdagsträffar med erfarenhetsutbyte, inspiration och möjlighet till ytterligare kunskapsuppbyggnad genom diskussioner med övriga deltagare i programmet.

Datum för förmiddagssträffarna:

Träff 1: 31 januari 2019

Träff 2: 28 mars 2019

Träff 3: 18 juni 2019

Träffarna hålls på hotell Clarion Sign, Östra Järnvägsgatan 35. De startar med frukostmacka klockan 8.30 och avslutas med gemensam lunch klockan 12.00.

Obs! Utbildningen och träffarna är obligatoriska och sker på arbetstid.