Anmäl dina mentorer!

Det är du som medlemsföreträdare - eller den du utser som ansvarig för att hantera anmälan - som anmäler, rangordnar och kvalitetssäkrar mentorer från din myndighet.

Notera att vi på Arbetsgivarverket inte gör något urval av mentorerna, det ligger på varje myndighet att välja ut lämpliga personer utifrån ovanstående kriterier.

Tidigare erfarenheter har visat att det är värdefullt att vara minst två mentorer från varje myndighet. Därför rekommenderar vi detta.

Efter att ni har anmält era mentorer kommer vi att skicka dem en utförligare ansökningsblankett som de fyller i och skickar tillbaka. Den kommer att användas i matchningsprocessen.

Anmäl din myndighets mentorer med namn och mejladress genom att mejla nina.sipila@arbetsgivarverket.se. Vi behöver din anmälan senast 11 januari 2019