Mentorprogrammet i Stockholm våren 2019

Här finns information om mentorprogrammet i Stockholm våren 2019 och hur du anmäler mentorer från din myndighet.

Mentorprogrammet har hittills arrangerats i fyra omgångar och engagerat 126 statligt anställda de senaste tre åren. I Mentorprogrammet får era medarbetare möjlighet att utvecklas samtidigt som de bidrar till att öka nyanlända akademikers kunskap om statlig verksamhet och den svenska arbetsmarknaden.

Mentorprogrammet betyder mycket för de mentorer och adepter som deltar, i personlig såväl som yrkesmässig utveckling. Dessutom är mentorprogrammet en möjlighet till medlemssamverkan. Till exempel har vi sett att det uppstår spontana samarbeten mellan olika myndigheter och att fler än mentorerna blir engagerade. På så sätt berikar mentorprogrammet många fler än själva deltagarna.

Våren 2019 drar en ny omgång av Mentorprogrammet igång och nu är det anställda vid utvalda myndigheter i Stockholm som får möjlighet att delta. Det finns 20 platser i programmet och det är först till kvarn som gäller. 

Ingen arbetsförmedling
Det är bra att känna till att syftet med mentorprogrammet inte är att skapa jobb eller praktikplats till adepten utan att öka kunskap och stödja utveckling som underlättar steget in på arbetsmarknaden.

Uppdraget som mentor är viktigt. Mentorerna kommer att vara ett stöd för en nyanländ akademiker som deltar i en arbetsmarknadspolitisk utbildning. Uppgiften blir att coacha och vägleda inom sitt kompetensområde men också kring den statliga tjänstemannarollen.

Mentoruppdraget är en möjlighet för era medarbetare att utveckla sin förmåga att leda andra men också att stärka sin personliga kompetens. Mentorutbildningen ger kunskap om ett coachande förhållningssätt och interkulturell kompetens som vi tror kommer att vara användbara färdigheter i ett mer mångkulturellt arbetsliv.

Som mentor lär man känna människor från andra kulturer och skapar ett större kontaktnät - mentorprogrammet blir på så sätt en plattform för nya nätverk men också erfarenhetsutbyte med andra mentorer.

För mentorerna börjar mentorprogrammet i januari 2019 och avslutas i juni 2019. 

I uppdraget ingår:

  • en tvådagars utbildning i internatform
  • tre halvdagsträffar med övriga deltagare
  • att träffa sin adept minst en gång i månaden under två timmar

Läs mer under Utbildning och halvdagsträffar.

Mentoruppdraget genomförs på arbetstid. Att vara mentor innebär ett engagemang som man under sex månader förbinder sig att fullfölja.

Som mentor bör man ha någon av följande yrkesroller för att på bästa sätt kunna matcha dem som deltar i Korta vägen:

• Ekonom
• Jurist
• Ingenjör
• Samhällsvetare
• Pedagog

Som mentor behöver man tala minst svenska och engelska.

För att lyckas i sin roll som mentor bör man vara drivande och engagerad. Andra personliga förmågor som är viktiga för dem som ska delta i mentorprogrammet är att:

• ha god självkännedom
• vara en god lyssnare
• ha god förståelse för den statliga tjänstemannarollen och för vad en god förvaltningskultur innebär
• vara intresserad av att möta nya människor

Varje deltagande myndighet/organisation står för eventuella resor till och från utbildningen och träffarna.

Arbetsgivarverket bekostar mat, hotell och själva utbildningen/innehållet. 

För mentorer inleds programmet med en utbildning. Utbildningen är ett tvådagarsinternat i Stockholm (avslutas med lunch dag 2) som genomförs i samarbete med konsulterna Johanna Lindquist och Mia Bengtsson. 

Utbildningen ges i Stockholm 23-24 januari 2019.

Dag 1, 23 januari, startar klockan 10. Från 9.30 serveras macka och kaffe sedan pågår programmet fram till efter middagen med någon timme ledigt vid klockan 17.
Dag 2, 24 januari, startar klockan 8 och avslutas med gemensam lunch cirka 12.30.
Logi och kost står Mentorprogrammet för.
Utbildningen hålls på hotell Clarion Sign, Östra Järnvägsgatan 35.

Utöver den inledande utbildningen innehåller mentorprogrammet också tre halvdagsträffar med erfarenhetsutbyte, inspiration och möjlighet till ytterligare kunskapsuppbyggnad genom diskussioner med övriga deltagare i programmet.

Datum för förmiddagssträffarna:

Träff 1: 31 januari 2019

Träff 2: 28 mars 2019

Träff 3: 18 juni 2019

Träffarna hålls på hotell Clarion Sign, Östra Järnvägsgatan 35. De startar med frukostmacka klockan 8.30 och avslutas med gemensam lunch klockan 12.00.

Obs! Utbildningen och träffarna är obligatoriska och sker på arbetstid.

Det är du som medlemsföreträdare - eller den du utser som ansvarig för att hantera anmälan - som anmäler, rangordnar och kvalitetssäkrar mentorer från din myndighet.

Notera att vi på Arbetsgivarverket inte gör något urval av mentorerna, det ligger på varje myndighet att välja ut lämpliga personer utifrån ovanstående kriterier.

Tidigare erfarenheter har visat att det är värdefullt att vara minst två mentorer från varje myndighet. Därför rekommenderar vi detta.

Efter att ni har anmält era mentorer kommer vi att skicka dem en utförligare ansökningsblankett som de fyller i och skickar tillbaka. Den kommer att användas i matchningsprocessen.

Anmäl din myndighets mentorer med namn och mejladress genom att mejla nina.sipila@arbetsgivarverket.se. Vi behöver din anmälan senast 11 januari 2019

Frågor eller funderingar?

Kontakta gärna projektledare Elisabeth Sandin, 
elisabeth.sandin@arbetsgivarverket.se
eller projektadministratör Nina Sipilä, 
nina.sipila@arbetsgivarverket.se.

Adepter från Korta vägen

För att få adepter till mentorprogrammet samarbetar Arbetsgivarverket med Korta vägen. Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund. Utbildningen finns på flera ställen i landet.

Läs mer om ansvarsfördelningen i Mentorprogrammet:

Mer om Arbetsgivarverkets mentorprogram

I Arbetsgivarverkets mentorprogram får statligt anställda möjlighet att under ett halvår vara mentor åt en nyanländ akademiker.

Programmet är ett sätt för myndigheter att ta del av nyanlända akademikers kompetens och erfarenhet. Samtidigt ger det nyanlända en möjlighet att lära sig mer om statens verksamhet och att utveckla sitt kontaktnät.