Uppskattade samtal vid mentorträff i Linköping

Personlighetstyper och beteende stod på schemat när mentorer och adepter träffades i Linköping. Det fanns också tid för värdefulla utbyten av erfarenheter.

Bild: Mentorer och adepter vid mentorprogrammets träff i Linköping.

Är du blå eller röd? Mer eftertänksam eller rakt på? Uppfattar andra dig som arg eller ytlig? Det var frågor som mentorer och adepter fick fundera på under sin andra träff i Linköping i höstens omgång av Arbetsgivarverkets mentorprogram. 

– Är du en röd personlighetstyp, alltså utåtriktad och rak medan din adept är blå, mer inåtvänd och lugn, då kanske ni stöter på vissa problem i er kommunikation som är bra att prata om, förklarade utbildaren Johanna Lindquist.

Diskussionerna om färger och personlighetsdrag ledde till många skratt i gruppen. 

– Vi är nog regnbågsfärgade. Vi anpassar oss efter olika situationer, summerade en av mentorerna.

Under eftermiddagen fick adepterna och mentorerna också möjlighet att utbyta erfarenheter om hur de har upplevt programmet som hittills pågått i ungefär tre månader. 

Bild: Mohamed Insaiw och Mathias Elofsson.

– Det var värdefullt att få höra vad de andra har gjort på sina träffar. Vi kom fram till att vi som mentorer kan komplettera varandra inom gruppen, jag kan till exempel ordna studiebesök och någon som jobbar med HR kan hjälpa till med cv-skrivning, säger mentorn Mathias Elofsson, kvalitetssamordnare på Transportstyrelsen.

Även för adepterna var träffen uppskattad.

– Det var bra att få ses och diskutera våra erfarenheter, vi ses inte annars eftersom vi går på Korta vägen i olika städer, säger Mohamed Insaiw, arkitekt från Libyen.

Bild: Joachim Hörnqvist från Corren intervjuar Mohsen Amairy och Samir Ezziyani.

Vid träffen kom också lokaltidningen Corren på besök och intervjuade deltagare för en artikel.

I februari hålls den sista och avslutande träffen för den här omgången av mentorprogrammet, både i Östergötland och i Stockholm.

Mer om Arbetsgivarverkets mentorprogram

I Arbetsgivarverkets mentorprogram får statligt anställda möjlighet att under ett halvår vara mentor åt en nyanländ akademiker.

Programmet är ett sätt för myndigheter att ta del av nyanlända akademikers kompetens och erfarenhet. Samtidigt ger det nyanlända en möjlighet att lära sig mer om statens verksamhet och att utveckla sitt kontaktnät.