Upphandling av utbildningsföretag

Just nu pågår upphandling av det utbildningsföretag som ska hålla i den inledande tvådagarsutbildningen för mentorerna i pilotprogrammet.

Vi kommer sedan, så snart som möjligt, att inleda en dialog med det utbildningsföretag som vunnit uppdraget kring vilka datum som blir aktuella för mentorsutbildningen. Målet är att kunna gå ut med de aktuella datumen under juni månad.

FAKTA. Piloten för mentorprogrammet startar i november 2016 och pågår fram till och med april 2017. Programmet inleds med att samtliga mentorer får en två dagar lång utbildning i september/oktober 2016. Utbildningen leds av professionella utbildare med ett fokus på coachande förhållningssätt, ledarskap och interkulturell kompetens.