Stort engagemang på första mentorträffarna

Äntligen var det dags för mentorer och adepter i höstens omgång av Mentorprogrammet att träffas. Samtalen och erfarenhetsutbytet tog fart redan under frukostminglet.

Vid den första av Mentorprogrammets tre arrangerade träffar i Stockholm träffades 62 mentorer och adepter för första gången. Under ledning av utbildningskonsulterna Johanna Lindquist och Mia Bengtsson fick adepterna och mentorerna bland annat presentera sig, tala om sina förväntningar på programmet och öva på aktivt lyssnande. Paren fick också tid för att skriva ner en överenskommelse om hur de ska lägga upp sina egna träffar under programmet och vad de förväntar sig av varandra.

Bild: Samtal vid bordet på mentorträffen i Stockholm.

Under förmiddagen fanns också tillfällen att lyfta ord vars betydelse kanske inte är helt självklara för adepterna, som ”att bolla”, ”tillit”, och ”nätverk”. Uttryck som ”teknisk paus” och ”det går som en dans” krävde också sin förklaring.

Dagen präglades av ett stort engagemang från både mentorer och adepter för att lära känna varandra och planera sin närmaste framtid.

Bild: Gruppövning vid träffen i Linköping.

Samma stora engagemang genomsyrade även den gemensamma träffen för programmet i Linköping. Med 10 deltagare av programmets totalt 12 blev stämningen snabbt familjär och det skapades möjlighet till nätverkande. Även här fick mentorer och adepter göra olika övningar och ta fram sin överenskommelse. 

Under ett halvårs tid ska nu mentorer och adepter i Stockholm och Östergötland träffas både på egen hand och på gemensamma träffar som Arbetsgivarverket arrangerar.

Här berättar några adepter och mentorer om förväntningarna på programmet:

Bild: Sadzida Vrana och Clare Bradshaw.

Sadzida Vrana, adept från Bosnien Herzegovina och Clare Bradshaw, mentor på Stockholms Universitet, är mycket nöjda med matchningen. De är båda naturvetare, Sadzida Vrana inom naturekoturism och Clare Bradshaw är marinekolog.
– Jag hoppas få råd om svenskt arbetsliv och hur mitt yrkesområde fungerar i Sverige, vilka myndigheter som gör vad. Jag vill också gärna få möjlighet att utveckla mitt nätverk, säger Sadzida Vrana.
Clare Bradshaw hoppas kunna möta förväntningarna.
– Jag ska försöka visa på vägar inom yrkesområdet och ta hjälp av mina kontakter för att hjälpa henne vidare.
De är överens om att hålla relationen professionell och ta programmet seriöst. Nästa träff är inte bestämd än men den ska ske i oktober, de tycker att det är viktigt att hålla kvar vid energin som den första träffen har gett.
– Jag är så tacksam att jag har fått den här chansen och vill få ut så mycket som möjligt av den. Det viktigaste är att fokusera på det yrkesmässiga, att bli kompisar är en bonus, säger Sadzida Vrana. 

Bild: Mostafa Diaa och Lennart Söderbäck

Även för Mostafa Diaa och Lennart Söderbäck blev matchningen klockren, inte minst på det idrottsliga planet.
– Mostafa ska lära mig spela tennis och jag ska lära honom spela squash, berättar Lennart Söderbäck, till vardags HR-specialist på Tullverket.
Hans adept Mostafa Diaa jobbade som HR-chef på ett danskt företag hemma i Egypten och försöker nu få in en fot på den svenska arbetsmarknaden.
– Jag hoppas att jag kan få hjälp med att hitta en bra kurs i HR eller liknande som kan öka mina möjligheter att få jobb, säger han.
Planen är också att Lennart ska ge Mostafa tips om hur han kan skriva i sitt personliga brev.
– Min tanke är framför allt att hjälpa till med det praktiska. Det teoretiska lär de sig på Korta vägen, säger Lennart Söderbäck. (Korta vägen är den arbetsmarknadsutbildning som alla adepter går.)
De båda tennisfantasterna, som båda har spelaren Roger Federer som favorit, planerar att träffas snart igen och möjligen blir det ett biobesök framöver, för att se filmen Borg.

Mer om Arbetsgivarverkets mentorprogram

I Arbetsgivarverkets mentorprogram får statligt anställda möjlighet att under ett halvår vara mentor åt en nyanländ akademiker.

Programmet är ett sätt för myndigheter att ta del av nyanlända akademikers kompetens och erfarenhet. Samtidigt ger det nyanlända en möjlighet att lära sig mer om statens verksamhet och att utveckla sitt kontaktnät.