Som mentor vill jag bidra med mina kunskaper från statlig, kommunal och privat sektor

Det säger Eva Valtersson, en av dem som ska bli mentor åt nyanlända akademiker i det nya mentorprogrammet. Vi har ställt några frågor till henne inför den mentorsutbildning som kommer att hållas på onsdag.

Uppdraget som mentor är bland annat att coacha och vägleda den nyanlända inom sitt kompetensområde och den statliga tjänstemannarollen. Men, mentoruppdraget är också en möjlighet att utveckla sin förmåga att leda andra men också som en möjlighet att stärka sina egna personliga förmågor. Eva Valtersson, utredare på Kammarkollegiets Arvsfondsdelegationsenhet, är en av dem som tagit chansen att bli mentor till en nyanländ akademiker. Så här svarar hon på våra frågor.

Eva Valtersson, Arvsfonden

Varför vill du bli mentor?

För att det känns som ett givande och roligt uppdrag. Jag tror att det kommer vara utvecklande både på ett professionellt och personligt plan. 

Vad hoppas du kunna bidra med? Och få ut för egen del?

Jag tänker att jag kan bidra med mina kunskaper och nätverk kring arbetsliv här i Sverige. Jag har erfarenheter från både statlig, kommunal och privat sektor och tror att det är en bra bredd i det här uppdraget. För egen del handlar det om att lära mig mer om mentorskap, interkulturell kompetens och coachande förhållningssätt.   

Har du några tankar kring hur du kan använda de erfarenheter du kommer att få i din egen organisation?

Absolut, vi arbetar med ett coachande förhållningssätt både gentemot sökande föreningar och internt i vår arbetsgrupp. Erfarenheterna från mentorskapet och utbildningen kommer säkert stärka mitt coachande förhållningssätt och påverka mitt arbete i en positiv riktning.  

Vad har du för förväntningar på mentorskapet?

Att få bidra med mina nätverk och det jag kan om arbetsmarknad till någon som är ny i Sverige. Sen känns det väldigt kul att få lära känna någon från ett annat land med samma utbildningsbakgrund som jag. Vi kommer förmodligen ha erfarenheter som både liknar och skiljer sig från varandra, och det kommer säkert vara väldigt lärorikt för mig också!