Pampig avslutning på uppskattade mentorprogram

Speeddejting, diplom och hemliga besök var några av ingredienserna på avslutningsträffarna i Arbetsgivarverkets mentorprogram för nyanlända akademiker som hölls i slutet av augusti.

Bild: Adepterna i Uppsala drar sina hisspresentationer för mentorerna.

Under ett halvår har ett trettiotal anställda på olika myndigheter i Jönköping, Uppsala och Östergötland varit mentorer för varsin nyanländ akademiker. De har varit ett stöd för sina adepter och på olika sätt hjälpt dem att ta steg närmare den svenska arbetsmarknaden. 

Sista veckan i augusti var det så dags för avslutningsträffar för de tre programmen och deltagarna fick summera sina tankar. Att det har varit roligt, givande och lärorikt vittnade många om.

– Arbetsgivarverket har gett oss chansen att se den offentliga sektorn, att få en inblick i hur olika myndigheter arbetar, sa en av Jönköpingsadepterna.

Många av adepterna pratade också om att de har fått ett stärkt självförtroende, blivit bättre på svenska och, inte minst, fått en vän. Även mentorerna tyckte att relationerna har varit betydelsefulla.

– Det har varit väldigt roligt att få följa en annan människa på den här resan och träffa alla drivna adepter, var en mentors kommentar.

Under träffarna fick adepterna öva på att berätta om sig själva genom att köra en ”hisspresentation” för var och en av mentorerna i speeddejtingformat. De fick också råd om hur de skapar ett nätverk i Sverige.

Bild: Landshövdingen i Östergötland, Elisabeth Nilsson, besökte mentorprogrammets avslutning i Linköping.

Sist men inte minst avslutades programmen med diplomutdelning till fanfar. På plats för att dela ut diplomen och hålla tal var i respektive stad rektorn för Jönköping University Agneta Marell, dåvarande landshövdingen i Östergötland Elisabeth Nilsson och Uppsala Universitets rektor Eva Åkesson. Besöken var mycket uppskattade av både adepter och mentorer.

 

Bättre självförtroende och nya kunskaper

Arbetsgivarverket har pratat mer med några av deltagarna i denna omgång av Mentorprogrammet.

En som upplever att han har fått möjlighet att förstå hur den svenska arbetsmarknaden fungerar är Taimoor Ahmad, advokat från Pakistan som har deltagit i programmet tillsammans med sin mentor Caroline Lundgren, jurist på Domstolsverket i Jönköping.

Bild: Taimoor Ahmad och Caroline Lundgren med sina diplom.

De har träffats på Carolines arbetsplats där de har pratat och delat erfarenheter av sitt gemensamma yrke. Taimoor har också fått träffa HR-chefen på Domstolsverket och sett hur arbetet går till i Sverige.

– Caroline har gett mig vägledning inför framtiden och jag har fått ett bättre självförtroende. Det har varit jättebra att få vara med i Mentorprogrammet för det har också gett mig en möjlighet att se hur myndigheter fungerar här i Sverige.

För Caroline har programmet också betytt mycket.

– Jag tar framför allt med mig trevliga möten med Taimoor och det jag har fått lära mig om Pakistan och hur det är att jobba som advokat där. Jag tar också med mig hur duktiga och drivna adepterna är på att lära sig svenska och hur allt fungerar här samt skaffa jobb. Det har varit roligt och imponerande att träffa dem.

Att det är häftigt att få ta del av adepternas kompetens är det många mentorer som vittnar om. 

– Jag är fascinerad över att Somar har lärt sig svenska så fort, säger Helena Lönnkvist, som jobbar på HR-avdelningen på Kriminalvården. 

Hennes adept Somar Ballo är geolog från Syrien. De har trivts väldigt bra ihop, även om Helena var tveksam till en början.

– Det här kommer aldrig att gå, tänkte jag. Vi är långt ifrån varandra yrkesmässigt och i ålder. Men det har funkat så bra och det har varit jätteroligt att få lära känna den här killen. 

Bild: Helena Lönnkvist och Somar Ballo.

Under sina träffar i Linköping har de tränat mycket på svenskan, både skriftligt och muntligt. De har också varit på ett seminarium på Sveriges geologiska undersökning, den myndighet där Somar hoppas få jobb någon gång i framtiden.

– Det bästa med mentorprogrammet har varit att träffa Helena men också de andra, att få ett nätverk, säger Somar Ballo.

I Uppsala har Moa Blomqvist, åklagare på Åklagarmyndigheten och Marianne Solon de Pontes Teixeira Pires, jurist från Brasilien träffats de senaste sex månaderna. För dem har programmet också inneburit nya insikter. 

– Det har stärkt mitt självförtroende och jag vet mer hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar, berättar Marianne.

Även hennes mentor Moa har fått nya insikter.

– Det har varit jätteroligt att träffa Marianne och alla de andra adepterna. Det har fått mig att fundera över min roll som statstjänsteman och att det inte är självklart i andra länder att det ses som något positivt.

Bild: Moa Blomqvist och Marianne Solon de Pontes Teixeira Pires