Nya mentorer rustades för mentorrollen

Kunskap i ett coachande förhållningssätt och tips för att skapa en god relation var något av det som de nya mentorerna fick med sig från mentorprogrammets utbildningsdagar.

Inför höstens omgång av Arbetsgivarverkets mentorprogram genomgår alla mentorer en utbildning för att på bästa sätt kunna möta och vara ett stöd för sina adepter. Utbildningen arrangeras av Arbetsgivarverket i samarbete med företaget Sällma AB och konsulterna Johanna Lindquist och Mia Bengtsson.

Under två dagar fick mentorerna bland annat träna på att ge feedback, kunskap i ett coachande förhållningssätt, en utbildning i statstjänstemannarollen och flera tips på hur de ska kunna skapa en bra relation med sin adept.

– De här dagarna har gett mig mycket, både insikter om mig själv och kunskap i att coacha. Nu känner jag mig redo att möta min adept, säger Samir Ezziyani, mentor från Statens Geotekniska Institut.

Totalt deltar nästan 40 mentorer från myndigheter i Stockholm och Östergötland i höstens omgång av Mentorprogrammet.

Bild: mentorutbildning 1 2017

Bild: mentorutbildning 2 2017Mentorer från olika myndigheter vid de två utbildningstillfällena i Stockholm.