Mentorprogrammet är ett sätt för oss att bidra med våra medarbetares kompetens till nytta för nyanlända

Mentorprogrammet är en av flera åtgärder från de statliga verksamheterna för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden och integration i samhället. Inom kort startar mentorprogrammet och vi har därför ställt några frågor till Helén Björkman på Kammarkollegiet, en av de medlemmar som bidrar med mentorer till programmet.

Foto på Helén Björkman, Kammarkollegiet

Arbetsgivarverket har ställt tre frågor till Kammarkollegiets personalchef Helén Björkman om hur de ser på sitt deltagande i mentorprogrammet.

Varför ställer ni upp som myndighet med mentorer till Arbetsgivarverkets mentorprogram?

Vi ser detta som en fin möjlighet att kunna bidra med våra medarbetares kompetenser till nytta för nyanlända och därigenom också ge våra medarbetare kompetensutveckling. Helt enkelt en win-win.

Vilka kunskaper och insikter hoppas ni att er medarbetare ska få av mentorprogrammet?

Vi hoppas att det ska vara berikande utifrån flera perspektiv och tänker då både på att det interkulturella mötet i sig ger värdefulla insikter samt att programmets innehåll på området coachande förhållningssätt och ledarskap ger värdefull kompetens i många olika situationer.

Hur tänker ni återföra/använda medarbetarens kunskaper och insikter i er ordinarie verksamhet?

Vi kommer att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik under perioden 2016-2018 och våra mentorer skulle då kunna ha en roll i att introducera och vägleda dessa praktikanter.