Mentorprogram inom staten bygger kulturbroar

Arbetsgivarverkets mentorprogram får bra gensvar av både mentorer och adepter. Den andra gemensamma träffen gav en kvittens på att programmet ger möjligheter till både språkutveckling och ökad kunskap om arbetsmarknaden.

Bild på mentorer och adepter från träffen.

Det var snöstorm ute men en varm stämning inne när Arbetsgivarverkets mentor- och adeptpar möttes för att utbyta erfarenheter. Pilotomgången har nu kommit halvvägs och både mentorer och adepter gav positiv återkoppling.

Läraren Olga Saienko berättade att hon bland annat har fått ett stort nätverk och inblick i det svenska skolsystemet tack vare sin mentor Maria Mattsson på Skolverket. Även i fall där mentorn och adepten inte har hunnit träffas så mycket kan det bli en lyckad relation vilket journalisten Lu Shang och hennes mentor Sara Nykäsenoja kommunikatör på Arbetsgivarverket, vittnade om.

Bild på Lu Shang, Sara Nykäsenoja, Maria Mattsson och Olga Salenko som intervjuades av projektledaren Sherlot Jonsson.

Vidare berättade mentorerna bland annat om att deras mentorskap har väckt intresse på de egna arbetsplatserna och att kollegor som inte ingår i mentorprogrammet har engagerat sig. Ett exempel är en HR-avdelning som visade hur en anställningsintervju kan gå till. Samtidigt finns det utmaningar för mentorerna, som till exempel att bemöta adeptens frustration över svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

Från adepternas håll framkom det att de har uppskattat möjligheten att få öva svenska och få en inblick i svenskt arbetsliv. Även om Arbetsgivarverkets mentorprogram inte syftar till att ge adepterna jobb tycker adepter som har kommit in på arbetsmarknaden att programmet har underlättat.

Relationerna mellan mentorer och adepter har också utvecklats på många sätt.
– Mentorerna fungerar som kulturbroar. Vi känner oss mer som vänner än som adept och mentor, berättade en av adepterna.

Två månader återstår av första omgången av mentorprogrammet. En avslutningsträff kommer att hållas i april. Samtidigt pågår planeringen för en fortsättning av programmet till hösten.