Många intresserade av att få en mentor

Intresset var stort när Sherlot Jonsson och Christina Yngvesson Truedsson från Arbetsgivarverkets mentorprogram besökte Korta vägen på Stockholms universitet för att bjuda in nya adepter till programmet.

Arbetsgivarverket informerade om upplägget av mentorprogrammet och vad en mentor kan ge i form av stöd och kontaktnät. Upp emot 90 personer kom till mötet och majoriteten av dem skrev på intresseanmälan.

– Det är jätteroligt att se det engagemang och intresse som finns bland adepterna. Det finns utan tvekan alla möjligheter för ett lyckat mentorprogram även i år, säger Mentorprogrammets projektledare Sherlot Jonsson.

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund. Ett trettiotal adepter från utbildningen deltog i pilotomgången av mentorprogrammet.