Gemensam träff gav bra start för mentorer och adepter

Det blev många skratt och givande samtal redan på första träffen i vårens omgång av Arbetsgivarverkets mentorprogram.

Bild: Deltagare i mentorprogrammet under en kommunikationsövning.

Efter en inledande presentationsrunda och information om programmet fick paren tid att prata med varandra och bland annat bestämma hur de ska lägga upp våren. Därefter höll utbildarna Mia Bengtsson och Johanna Lindquist ett pass om kommunikation där deltagarna bland annat fick prova på utsättas för en dålig lyssnare vilket lockade till många skratt.

Summeringen av förmiddagen var att den gav en bra grund för det kommande halvåret. Framför allt uppskattade deltagarna att få träffa varandra.
– Vi hade så mycket att prata om att vi är långt ifrån klara med vår planering, men nu har det blivit tydligare vad vi ska göra framöver, kommenterade en av deltagarna.

Bild: Samtal under första träffen i Mentorprogrammet.

Bra matchning

Flera av paren var också mycket nöjda med matchningen, bland andra Adrijana Ostojic från Serbien och hennes mentor Carl Ekström, utredare på Diskrimineringsombudsmannen.

Bild: Carl Ekström, utredare på Diskrimineringsombudsmannen och Adrijana Ostojic, jurist från Serbien.

– Det här känns fantastiskt, jag har fått en perfekt mentor som har mycket tålamod och förståelse. Jag är säker på att han kan hjälpa mig att hitta rätt väg till ett jobb i Sverige.

Carl och Adrijana är båda jurister och kom snabbt igång med sin planering. De vill bland annat göra två studiebesök under våren.

– Vi ska också fokusera på svenska språket, både skriftligt och muntligt. Ett annat mål är att hitta en praktikplats till hösten för att Adrijana ska få mer arbetslivserfarenhet, säger Carl Ekström.

Ett bollplank i Sverige

Att hjälpa adepten att hitta rätt väg är just vad mentorskapet i Arbetsgivarverkets program handlar om. Uppgiften är inte att ge adepten ett jobb utan att vara ett stöd, ett bollplank som kan svara på frågor och dela med sig av sitt eget kontaktnät.

Framför allt finns det två syften med att Arbetsgivarverket arrangerar just ett mentorprogram, berättar kommunikationschef Lars Andrén:

– Dels är det en möjlighet för medlemmarna, de statliga arbetsgivarna, att profilera sig som attraktiva arbetsgivare och ta del av den kompetens som kommer till Sverige. Det är också ett sätt för nyanlända akademiker att få en inblick i svenskt arbetsliv i allmänhet och statlig verksamhet i synnerhet.

Femte omgången

Under våren körs den femte omgången av Arbetsgivarverkets mentorprogram och hittills har drygt 150 mentorer och adepter deltagit i programmet. Mentorerna har kommit från 45 statliga arbetsgivare i Stockholm, Östergötland, Uppsala och Jönköping. Adepterna som deltar i programmet går arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen vid Stockholms universitet, har en akademisk utbildning och är alla mer eller mindre nya i Sverige.

Bild: Deltagare i kommunikationsövningen Pinnen.