De är mentorer för nyanlända akademiker

De delar med sig av kunskap, beskriver samhället och... ja, de finns där som ett bollplank med vad det än kan vara. Christina, Patrik och Jaana på Kronofogden är mentorer för nyanlända akademiker – till glädje för adepten, Sverige men även för dem själva.

 (Artikeln är även publicerad på Kronofogdens intranät.) 

– Integrationsfrågan är en av de största och viktigaste utmaningarna vi har i Sverige just nu. Det kräver ett ansvar både av mig som individ och av oss som myndighet.

Det säger Patrik Berglund, verksjurist. Han är en av de tre medarbetarna från Kronofogden som deltar i Arbetsgivarverkets mentorprogram för nyanlända akademiker. Programmet har pågått sedan november och är en av flera åtgärder som ska underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Men programmet för med sig fler positiva effekter – det är såväl Patrik som de två andra mentorerna från Kronofogden, Christina Sundblad, verksjurist och Jaana Suomi processutvecklare, överens om. 

Patrik Berglund, Christina Sundblad och Jaana Suomi är mentorer för nyanlända akademiker. Foto: Kronofogden

Tillfälle för marknadsföring

En av de önskade effekterna av programmet är att stärka förtroendet för statlig sektor genom att bland annat kommunicera statens grundläggande principer om rättssäkerhet och transparens.

– För Kronofogden – förresten för hela statsapparaten – är detta ett gyllene tillfälle för marknadsföring. Vi bjuder på insyn i den statliga verksamheten och profilerar den för en person som har både läshuvud och kompetens, menar Jaana Suomi.

Hon understryker att det finns personliga vinster även för henne själv:

– Det är ett privilegium att få vara nyfiken på någons annans möte med Sverige – och att få vara med och påverka det, beskriver hon.

Behov av kvalificerad arbetskraft

I dagens debattklimat lyfts ofta problem med "flyktingströmmar" fram. Men faktum är att vi inom en 15-20 års period kommer att ha stort behov av kvalificerad arbetskraft.

– Det är oerhört viktigt för statliga verksamheter att ta vara på kompetens – oavsett om den finns hos en person som redan arbetat trettio år i staten eller hos en person som nyligen anlänt till Sverige, säger Eva Liedström Adler som var rikskronofogde innan hon blev Arbetsgivarverkets generaldirektör.

Hon berättar att hon är glad över Patrik, Christinas och Jaanas insatser:

– Det är toppen att så många av mina tidigare medarbetare på Kronofogden deltar; det vet jag borgar för engagemang och en positiv utveckling inom programmet.

Många står i kö

Programmet är en pilot som ska utvärderas i april – innan det startar upp igen framåt hösten. För det är många adepter som står i kö för att få en mentor.

– Jag hoppas att piloten bidrar till att det sprids positiva ringar på vattnet. Vi behöver lika många mentorer som köande adepter för att kunna vara med och bidra, förklarar Eva Liedström Adler.

Utvecklande och utmanande

Uppdraget som mentor är bland annat att coacha och vägleda adepten inom sitt kompetensområde och den statliga tjänstemannarollen. Mentoruppdraget är också en möjlighet att utveckla sin förmåga att leda andra men också som en möjlighet att stärka sina egna personliga förmågor.

– För mig som mentor är det oerhört utvecklande att träffa en människa med helt annan bakgrund och inställning. Det kan vara utmanande också i lägen när språket sätter upp barriärer, beskriver Christina.

Nätverket viktigt

Under sex månader är mentorerna ett stöd för en nyanländ akademiker som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

För Patrik har det redan nu inneburit att han träffat sin adept – Bashar Zaraa som är en jurist från Syrien – tre gånger. Bashar har nyligen tagit sig hit och vill arbeta inom statsförvaltningen.

– Jag kan bidra med min kunskap och i viss mån mitt nätverk och mina kontaktytor. Bara det att kunna erbjuda kontakt med en svensk person kan vara värdefullt för en person med begränsat nätverk, avslutar Patrik Berglund.

Text: Cina Seidefors, Kronofogden