Arbetsgivarverkets mentorprogram - erfarenheter som berikar Sverige

Arbetsgivarverkets mentorprogram ger statliga myndigheter en möjlighet att ta del av nyanlända akademikers kompetens och erfarenhet. Samtidigt är programmet ett sätt för nyanlända att lära sig mer om statens verksamhet och utveckla sitt kontaktnät i Sverige.

I programmet ges statligt anställda möjlighet att under ett halvår vara mentor åt nyanlända akademiker. Adepterna kommer från arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund.

Vad innebär det att vara mentor?

Uppdraget som mentor är viktigt. Mentorerna är under sex månader ett stöd för en nyanländ akademiker. Uppgiften blir att coacha och vägleda inom sitt kompetensområde men också kring den statliga tjänstemannarollen.

Mentoruppdraget är en möjlighet att utveckla sin förmåga att leda andra men också att stärka sin personliga kompetens. Mentorutbildningen ger kunskap om ett coachande förhållningssätt och interkulturell kompetens som vi tror kommer vara användbara färdigheter i ett mer mångkulturellt arbetsliv. Som mentor lär man känna människor från andra kulturer och skapar ett större kontaktnät - Mentorprogrammet blir på så sätt en plattform för nya nätverk men också erfarenhetsutbyte med andra mentorer.

Mentoruppdraget genomförs på arbetstid. Att vara mentor innebär ett engagemang som man under sex månader förbinder sig att fullfölja. 

I uppdraget ingår:

  • en tvådagars utbildning i internatform
  • tre träffar med övriga deltagare
  • att du träffar din adept minst en gång i månaden under två timmar

Inget program i höst

Under hösten 2019 pågår ingen omgång av Mentorprogrammet.

Se vilka myndigheter som har deltagit i Mentorprogrammet.

Kontakt

Vill du veta mer om mentorprogrammet? Kontakta projektledare Elisabeth Sandin via e-post: elisabeth.sandin@arbetsgivarverket.se

Lyssna på Samira och Jonas i Arbetsgivarpodden