Tre filmer om medarbetarskap

Arbetsgivarverket har under flera år fokuserat på vikten av ett aktivt medarbetarskap som en del i att driva verksamhetsutveckling. En del i detta arbete är vår aktivitetsserie ”Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan”, där tjugotalet verksamheter träffas fyra gånger under ett år. Syftet är att utveckla det aktiva medarbetarskapet i den egna verksamheten, men också bidra till att utveckla området för samtliga medlemmar.

Tre filmer filmer har tagits fram som diskussionsunderlag:

  1. Varför ska man arbeta med medarbetarskap?
  2. Kan man följa upp medarbetarskapet?
  3. Hur kan man följa upp medarbetarskapet?

På filmerna deltar Marlen Sibbel Becker, HR-chef vid Vinnova, Stefan Tengblad och Thomas Andersson, professor respektive docent i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, samt Örjan Lutz, analytiker vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Den ursprungliga tanken var att filmerna skulle fungera som diskussionsunderlag i aktivitetsserien. Efter önskemål från våra medlemmar och även från de som medverkat i filmerna har vi valt att göra filmerna publika. Vår förhoppning är att de ska väcka tankar och inspirera.

Har du några frågor kring filmerna eller aktivitetsserien är du välkommen att kontakta Åsa Kälvegård, 08-700 13 56.