De vill utveckla medarbetarskapet

Ett tjugotal medlemmar i Arbetsgivarverket deltar i aktiviteten Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan som nu startar upp för andra gången. Den 13 april var dags för första mötet och de medverkande fick bland annat titta närmare på begreppet medarbetarskap – vad det står för och vad ett aktivt medarbetarskap kan förväntas tillföra en verksamhet.

Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan är en aktivitetsserie där de medverkande också förväntas göra arbete på hemmaplan mellan sammankomsterna i syfte att utveckla medarbetarskapet i den egna verksamheten.

Anders Eriksson och Åsa Kälvegård, båda rådgivare vid Arbetsgivarverket och ansvariga för aktiviteten, gav en kort exposé över medarbetarskapets historik, där man landade i vad medarbetarskap innebär för dagens verksamheter. Medarbetarskap fokuserar idag i stor utsträckning på ett aktivt förhållningssätt och delaktighet i syfte att skapa effektiva verksamheter. Dessa verksamheter utmärks av bland annat motiverade medarbetare, med tydligt fokus på nyttan för medborgare, kunder och andra intressenter.    

Bild: Anders Eriksson och deltagare i aktiviteten Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan

Anders Eriksson, en av de ansvariga för aktiviteten, diskuterar med deltagarna kring hur man ser på medarbetarskap och hur man bäst kan arbeta med det i den egna verksamheten.

I en gemensam diskussionsövning fick deltagarna lista sina egna associationer till begreppet medarbetarskap. Högst upp hamnade engagemang, delaktighet och ansvar. När begreppet kändes klarlagt övergick arbetet och diskussionerna till att lista anledningar till att som organisation arbeta för ett aktivt medarbetarskap. Här hamnade attraktivitet som arbetsgivare, utveckling av verksamheten och effektivitet i topp.

Bild: Ann Stadberg, Försvarets HR centrumAnn Stadberg från Försvarsmaktens HR centrum gästade mötet som inspiratör för att berätta hur de arbetat med medarbetarskap i hennes organisation, en central funktion inom Försvaret som ger stöd i bland annat HR- och lönefrågor.

Sedan en tid tillbaka arbetar HR centrum med moderatorer – anställda med fördjupade kunskaper om medarbetarskap, dialog, grupputveckling och förändringsarbete. Dessa moderatorer ger bland annat stöd till chefer i olika frågor och deltar vid arbetsplatsträffar.

– Moderatorerna är mycket efterfrågade, berättade Ann Stadberg, som också räknade upp de ledord som hennes organisation formulerat för medarbetarskap:

  1. Att bli sitt bästa jag.
  2. Initiativkraft
  3. Vilja ge och ta feedback
  4. Alltid delta i förändring
  5. Konstruktivt ifrågasätta/påverka
  6. Personlig utveckling
  7. Ansvarstagande – att kunna leda sig själv.

Aktiviteten Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan kommer att pågå under ett drygt år och under kommande träffar belysa medarbetarskap kopplat till livskraftiga organisationer, medarbetarskap och kompetens samt hur man följer upp medarbetarskapet.

Under aktivitetsseriens gång ligger fokus framförallt på de deltagande verksamheternas egen utvecklingsresa som sker på hemmaplan. Det första mötet avslutades med att deltagarna fick författa ett brev till sig själva – en förutsägelse om hur långt man tror att man kommit med arbetet på hemmaplan vid aktivitetsseriens slut. Brevet las i ett kuvert som får öppnas först vid det sista mötet om ungefär ett år. Tiden kommer att utvisa om de medverkande får rätt i sina förutsägelser.

Läs mer

Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan