Teamutveckling på Tullverket med stöd av GDQ

Hur kan man jobba med en grupps utveckling? Åsa Kälvegård, rådgivare på Arbetsgivarverket och certifierad i verktyget GDQ, har följt redaktionen på Tullverket, som precis startat upp ett arbete kring sin utveckling med stöd av verktyget GDQ.

Tullverkets redaktion, som består av sju medarbetare, inledde sitt utvecklingsarbete med att samtliga teammedlemmar fick svara på den enkät som utgör själva undersökningsverktyget. Enkäten består av 60 påståenden om hur man uppfattar samspelet i teamet, vilken typ av frågor man lägger energin på och hur man uppfattar teamets resultat. Detta gjordes vid ett gemensamt tillfälle där alla deltog via Skype för gemensam information och sedan svarade var och en på de olika påståendena.

Tullverket arbetar med teamutveckling

Därefter samlades hela teamet en heldag för att få återkoppling kring sitt gemensamma resultat, ta fram en handlingsplan och påbörja arbetet med att ta fram aktiviteter i denna.

Återkopplingen, som gavs av Åsa Kälvegård och Mattias Kerslow, HR-generalist och certifierad i GDQ vid Tullverket, bestod av en förklaring av de olika faserna i ett teams utveckling, svar på vilken fas teamet befann sig i och ett antal konkreta områden som teamet behöver arbeta med för att utvecklas vidare.

Utifrån resultaten kom teamet fram till att det mest prioriterade området för dem var att gemensamt och djupare diskutera mål och roller. Detta arbete påbörjade man redan samma eftermiddag.

- Det finns flera olika sätt att arbeta med grupputveckling, där denna modell är en. GDQ är ett verktyg som ger svar på i vilken av de fyra utvecklingsfaserna i modellen IMGD som ett team befinner sig och vad teamet behöver arbeta med för att ta sig vidare och bli en ännu effektivare och mer välmående grupp. GDQ ger en bild av teamets gemensamma uppfattning. Det har varit spännande att följa Tullverkets redaktion i den här processen, sa Åsa Kälvegård, rådgivare på Arbetsgivarverket som följt Tullverkets redaktion i utvecklingsarbetet.

- Det här var ett bra upplägg och stöd för att komma igång, nu är jag glad och taggad för fortsättningen, sa en av medarbetarna.

Nästa steg för Tullverkets redaktion blir att fortsätta arbetet med den handlingsplan de tog fram utifrån resultatet.

På frågan om de skulle vilja göra en ny GDQ framöver för att följa utvecklingen och få ny input gav medarbetarna ett unisont JA!