Medarbetarskap

Syftet med projektet är att öka kunskapen om ett aktivt medarbetarskap som bidrar till att skapa effektiva och dynamiska statliga verksamheter som kan möta framtida utmaningar och förändrade förutsättningar.