Det goda ledarskapet består av tre M

Vibeke Pålhaugen, grundare och VD för Chefshuset, pratade på ett frukostseminarium om den förändrade chefsrollen, vad chefer behöver för att prestera som bäst i sin arbetsgivarroll och hur vi kan öka chefsrollens attraktivitet.

Hej Vibeke, du säger att goda ledare är lösningen på allt! Men, vad är en god ledare, hur är man då?

En god ledare har och jobbar kontinuerlig med sina tre M: Målinriktat ledarskap (leder verksamheten), Medvetet chefs- och ledarskap (leder sig själv) och Mogna medarbetare (leder andra). En god ledare sätter verksamheten först, det vill säga svarar på frågan varför och vad vi ska åstadkomma på jobbet, vem vi ska göra nytta för och vad vill vi göra för dem. En god ledare förstår sin roll och sitt ansvar, är en bra förebild och tar hand om sig själv och sin egen utveckling. En god ledare bygger dessutom det goda medarbetarskapet vilket kräver en förmåga att växla mellan följsamhet och dominans.

På vilket sätt har chefsrollen förändrats de senaste åren? Vad har blivit bättre – sämre?

Chefer över lag har fått högre krav, mindre makt och mindre kontroll vilket gör det mycket svårare för chefer att må bra, känna engagemang och prestera enligt sin förmåga. Det som emellertid har blivit bättre är att det finns en mycket större medvetenhet kring chefers avgörande betydelser och att "ingen är född till chef". Jag upplever att det satsas mer på cheferna i dag genom att de får stöd och möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.

Hur kan chefens vardag bli mindre stressig och händelsestyrd?

Den goda nyheten är att vi inte behöver ”uppfinna hjulet” för att det ska hända. Utmaningen är att om vi verkligen ska åstadkomma större förändringar så behöver vi chefer göra det tillsammans. Om cheferna på våra arbetsplatser börjar diskutera chefs- och ledarskapsfrågor och vilka förutsättningar som behövs för att prestera på hög nivå över tid så skulle det snabbt börja hända saker. Hindret som behöver övervinnas är att chefer idag är ett rätt svagt kollektiv som varje gång de ses diskuterar verksamhetsfrågor. Aldrig eller ytterst sällan står chefs- och ledarskapsfrågor på agendan. Ett starkare chefskollektiv skulle göra underverk i svenskt arbetsliv för såväl chefer, medarbetarna och verksamheten som helhet.