Aktuella aktiviteter 2017

För att skapa förutsättningar för statliga ledare att vara tydliga arbetsgivarföreträdare, har projektet tillsammans med referensgruppens medlemmar beslutat att fokusera arbetet på följande aktiviteter 2017.

  • Utveckla en digital mötesplats för statliga ledare.
  • Ta fram informationsmaterial för ledare och HR samt utbildningsmoduler för chefsutveckling.
  • Myndighetsanpassade insatser för chefs- och ledningsgrupper.
  • Frukostseminarier för ledare.*

* Aktiviteten genomförs i samarbete med projekt Medarbetarskap.