Ledare i staten

Projektet syftar till att ge arbetsgivarföreträdare ökad kunskap om den gemensamma arbetsgivarpolitiken. På så sätt får vi ledare som genom att tillämpa arbetsgivarpolitiken bidrar till effektiva, attraktiva och innovativa verksamheter med god arbetsmiljö och aktiva medarbetare.