Vilken arbetsgivarpolitik ligger bakom en innovativ organisation?

Under 2017 erbjuder Arbetsgivarverket ett utvecklingsprogram inom ramen för projektet Innovation och arbetsgivarpolitik.

Syftet är att ge medlemmarna inspiration, kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte kring utveckling och innovation om hur arbetsgivarpolitiken kan bidra till ökad innovationskraft i verksamheten. Aktuella teman för utvecklingsprogrammet är omvärlds- och framtidsfrågor, ledning och kultur samt styrning och uppföljning. Programmet omfattar fyra heldagar:

  • 30 mars
  • 27 april
  • 1 juni
  • 28 september

Målgrupp: Inbjudan riktas till Arbetsgivarverkets medlemmar som har mellan 75 och 1 000 anställda. Varje medlem deltar med en konstellation bestående av generaldirektör/högsta chef, en person i ledningen som företräder kärnverksamheten samt medlemsföreträdaren gentemot Arbetsgivarverket.

Kontaktperson för utvecklingsprogrammet: Ann-Christin Nilsson e-post:
ann-christin.nilsson@arbetsgivarverket.se

Projektledare för Arbetsgivarverkets projekt Innovation och arbetsgivarpolitik: Anders Stålsby, e-post: anders.stalsby@arbetsgivarverket.se