Systematisk omvärldsanalys för innovation och utveckling av statlig verksamhet

I en värld som ständigt förändras är tillgång till relevant information om omvärlden en nyckelfaktor. Organisationer som arbetar aktivt med att hålla kolla på och analysera sin omvärld är bättre rustade för framtiden än de som inte gör det.

Hur använder man systematisk omvärldsanalys i praktiken? Och hur kan statliga arbetsgivare arbeta med tekniken för att utveckla sina verksamheter?

Det och mycket mer pratade Henrik Sköld som är omvärldsanalytiker och författare till boken ”Framtidssäkra din organisation – 10 steg för en effektiv omvärldsanalys” om på lunchseminariet den 28 november. Henrik Sköld arbetar sedan 2007 vid Post- och telestyrelsen som för vunnit utnämningen Sveriges modernaste myndighet, bland annat för sitt omvärldsanalysarbete.