Öppen föreläsningsserie

Under 2017 erbjuder vi inom projektet Innovation och arbetsgivarpolitik en öppen föreläsningsserie med fyra lunchföreläsningar. Syftet med föreläsningarna är att ge dig som medlem inspiration och fördjupning.

Samtliga föreläsningar inleds med en lätt lunch innan föreläsning och diskussion/frågestund tar vid. 

4 april 2017 11.30 – 13.30
Digitaliserad arbetsmarknad och flexibla anlitandeformer utmanar statens regelverk 

Allt fler vill ha smidigare regler för anlitande och anställning i arbetslivet. Parallellt pågår en digitalisering som tillsammans med en rörligare arbetsmarknad ställer statens regler kring anställning och anlitande inför nya utmaningar. Hur kan statliga arbetsgivare använda arbetsgivarpolitiken för att möta ett flexiblare arbetsliv och samtidigt säkra kompetensförsörjningen?

14 september 2017 11.30 – 13.30
Nya metoder, tekniker och policies utformas och testas i labbmiljö

I en alltmer komplex och snabbrörlig värld med samhällen som ställs inför nya utmaningar som omfattar allt från klimatfrågor till ohälsa, har så kallade innovationslabb etablerats. Innovationslabben skapar nya sätt att utforma och testa metoder, tekniker och polices för att säkra att de är effektiva för användare, brukare eller medborgare. Hur kan statliga arbetsgivare använda innovationslabb för att utveckla verksamheten?

28 november 2017 11.30 – 13.30
Omvärldsanalys för innovation och utveckling av statlig verksamhet

Genom omvärldsanalys kan organisationer få tillgång till värdefull kunskap om vad som händer i omvärlden och hur det påverkar den egna verksamheten. En förutsättning för att omvärldsbevakningen ska vara effektiv är dock att den är framtidsinriktad och systematisk. Hur kan systematisk omvärldsbevakning användas i praktiken för att utveckla statlig verksamhet?

Mer information

Har du några frågor kan du kontakta Sofie Arroy, e-post: sofie.arroy@arbetsgivarverket.se eller Helena Nyström, e-post: helena.nystrom@arbetsgivarverket.se