Lunchföreläsning: hur kan vi använda AI för att skapa en bättre och mer effektiv statsförvaltning?

Det tredje tillfället i lunchföreläsningsserien om innovation och arbetsgivarpolitik går av stapeln 27 september. Denna gång handlar det om det högaktuella ämnet Artificiell Intelligens (AI). Blocka datumet i kalendern redan nu!

AI kommer att förändra arbetsmarknaden och inte minst statens verksamheter. Genom att efterlikna människors utförande av repetitiva processer och dra lärdom av tidigare utfört arbete, kan robotar ta över flertalet uppgifter till förmån för andra. Redan idag används olika former av AI i staten.

Men vad mer konkret består förändringarna av? Vad sker med en förvaltning där allt mer robotiseras? Hur tar vi vara på potentialen och skapar bästa nytta för medborgarna? Vilken kompetens behövs för att möta de systemförändringar som AI innebär?

På lunchföreläsningen tar vi reda på vad Artificiell Intelligens (AI) är och vad det innebär för statsförvaltningen. Några av våra talare är:

  • Fredrik Heintz, proffessor, Linköpings universitet, AI and Integrated Computer Systems Division
  • Åsa Zetterberg, nationell digitaliseringschef, Regeringskansliet
  • Göran Marklund, ställföreträdande generaldirektör, Vinnova
  • Göran Sundin, digital strateg, Skatteverket
  • Filippa Jennersjö, CIO, Arbetsförmedlingen

Mer information

Läs mer om lunchföreläsningen i vår Kalender