Första träffen på höstens utvecklingsprogram

19 september samlades medlemschefer, medlemsföreträdare och andra chefer i ledningen från elva av Arbetsgivarverkets medlemmar för att tillsammans se hur arbetsgivarpolitiken kan bidra till ökad innovationskraft i verksamheten.

Det var första träffen av tre heldagar i Arbetsgivarverkets utvecklingsprogram ”Innovation och arbetsgivarpolitik” som genomförs i höst. Efter en inledning av Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler skedde en kort presentation av deltagarna.

Inger Ashing, generaldirektör för den nystartade myndigheten Delegationen mot segregation var en av deltagarna.

– Min förhoppning är att programmet ska hjälpa oss att identifiera vilka frågor vi ska ställa oss själva nu när vi bygger myndigheten. Hjälpa oss att vara innovativa och nytänkande. Det är oerhört inspirerande att lyssna på dagens föreläsningar och ser fram emot samtalen oss deltagare emellan för att kunna utbyta tankar och idéer.

Flera inspirationsföreläsningar fanns på schemat under dagen, Annika Steiber, forskare och föreläsare som skrivit boken Googlemodellen berättade om den nya ekonomins krav på innovation tillsammans med Sverker Alänge, docent på Chalmers tekniska högskola vars forskning fokuserar på innovation, strategi och förändringsprocesser i företag och i innovationssystem.

– Innovation måste baseras på insikter. Vi har elva myndigheter motiverade att starta igång eller fortsätta sitt innovationsarbete. Nu behövs en tydligare målbild varför innovationsarbetet ska äga rum, det handlar inte bara om att trimma befintlig modell utan också använda sig av nya krafter och resurser för att tänka helt nytt. Ska bli spännande att se någon som vågar gå över den gränsen och presentera någon typ av testverksamhet eller delsegment med en helt ny lösning framöver, berättade Steiber.

 

 

Joakim Stymne, generaldirektör för SCB deltar i programmet för stöd och inspiration i myndighetens arbete att bli ännu mer innovativa.

– Att vi får jobba tillsammans, vi fyra från ledningsgruppen som är på plats, ger oss möjlighet att diskutera dessa frågor på djupet. Det är ett arbete som kommer att hjälpa oss vidare i våra diskussioner kring innovationskraft.

Ytterligare två inspirationsföreläsningar ägde rum på eftermiddagen: först Bengt Kjellson, som arbetat med att starta upp Myndigheten för digital förvaltning (Digg), föreläste om digitaliseringens krav på att tänka nytt och förändra och sedan berättade Arbetsgivarverkets chefsjurist Hedda Mann om hur den statliga värdegrunden påverkar innovationsförmågan.

– Tekniken och den förändrade arbetsmarknaden driver på utvecklingen, vi måste effektivisera rekryteringsprocessen och faktorer som främjar innovationskraft, berättade Hedda Mann.

Dagen avslutades med en workshop där deltagarna diskuterade insikter som underlag för innovation. Sverker Alänge noterade ett stort intresse från deltagarna i dessa frågor.

– Väldigt mycket handlar om att skapa lärande mellan de olika myndigheterna. Man får lära av saker som varit krångliga för någon, det kan man också lära sig mycket av – genom ett hemarbete ska insikterna från dagen förankras – något som är värdefullt och användbart inför kommande diskussioner i slutet av oktober och november då programdeltagarna åter samlas.

Alan Atkisson, avdelningschef Partnerskap och innovation, Sida, var efteråt väldigt nöjd med dagen och de insikter han fått med sig.

– Mina förväntningar har kanske redan överträffats, framför allt har de bemötts på ett bra sätt. Det är alltid tacksamt med lite nya idéer och framför allt vägledning hur man ska tänka och gå till väga för att skaka loss lite och skapa rörelse för innovationsfrågorna i verksamheten.