Tekniken blockchain engagerade

När Arbetsgivarverket anordnade en lunchföreläsning om blockchain var intresset stort och frågorna många. Syftet var att få en grundläggande förståelse om vad blockchain-tekniken kan komma att användas till i Sverige framöver. Se filmen från föreläsningen.

Lunchföreläsningen om blockchain gästas av Christer Berg, verksamhetschef, Dataföreningen; Mats Snäll, digitaliseringschef, Lantmäteriet och Merete Salmeling, Chef Digitala kanaler och Innovation, Landshypotek Bank.

Filmen visas i sin helhet (Cirka 1 timme och 22 minuter)

Filmen finns även indelad i olika avsnitt (Ett avsnitt per föreläsare)