Innovation och arbetsgivarpolitik

Utvecklingen inom områden som påverkar hur vi utför vårt arbete och hur arbetsplatser utformas går fort. Syftet med projektet är att ta reda på hur arbetsgivare, genom ledarskapet, kan skapa miljöer som gynnar och uppmuntrar innovation och utveckling. Arbetsmiljöer som främjar att resurser används effektivt, där ledarskapet genomsyras av ett inkluderande synsätt och medarbetares kunskaper och idéer bidrar till både förnyelse och utveckling.