Snabbspår

Centrala parter ska träffas i mitten av mars för att påbörja diskussion om snabbspår inom staten för olika yrkeskategorier.

I snabbspår finns det möjlighet till praktik.

För att läsa mer om vad snabbspår är generellt finns mer att läsa på regeringes webbplats:

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända