Våra projekt

Ett led i att tillsammans utveckla och kraftsamla kring den statliga arbetsgivarpolitiken är strategin för de statliga arbetsgivarna. Genom att vi som statliga arbetsgivare ställer oss bakom strategin åtar vi oss också att gemensamt arbeta mot dess intentioner.

Under våren 2016 startade ett antal strategiska projekt med utgångspunkt i den arbetsgivarpolitiska strategins målbilder. Här kan du följa de olika projekten. Klicka på respektive ruta nedan för att bland annat ta del av fakta och aktuella händelser, hitta kontaktuppgifter och hålla dig uppdaterad om vad som händer.