Trygghetsstiftelsen

Trygghetsstiftelsen är en kollektivavtalsstiftelse vars verksamhet finansieras av de statliga arbetsgivarna genom årliga avsättningar.

Den hjälp som stiftelsen ger utgår från riktlinjerna i Avtal om omställning.

Trygghetsstiftelsen är en kollektivavtalsstiftelse som bildats av parterna på det statliga avtalsområdet. På arbetsgivarsidan Arbetsgivarverket, på arbetstagarsidan Saco-S, OFR/S,P,O och Seko. Dess arbete leds av en styrelse med sex ledamöter. Regeringen utser tre ledamöter och tre personliga ersättare på arbetsgivarsidan. Varje central arbetstagarorganisation utser en ledamot och en personlig ersättare. Regeringen utser en av ledamöterna till ordförande. De centrala arbetstagarorganisationerna utser gemensamt en av ledamöterna till vice ordförande.

Stiftelsens verksamhet finansieras genom en avgift som myndigheterna betalar och som parterna enats om – men kostnaderna för samtliga förmåner i Avtal om omställning täcks inte av denna avgift.