PSA-nämnden

PSA-nämnden har inrättats av parterna på det statliga avtalsområdet för att pröva frågor om ersättning enligt Avtal om ersättning vid personskada (PSA).

Nämnden har sex ledamöter varav tre utses av Arbetsgivarverket och en av varje arbetstagarpart, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko. Varje ledamot har en personlig ersättare. PSA-nämnden anlitar AFA Trygghetsförsäkring för personskaderegleringen.