Medlem

Medlemsråd

Medlemsråden är rådgivande organ till Arbetsgivarverkets styrelse. Råden bidrar till att få fram bra beslutsunderlag i det gemensamma uppdraget att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Medlemsrådens ledamöter kommer från alla sektorer och representerar både stora och små myndigheter. Ledamöterna bidrar med sina samlade kunskaper och erfarenheter och agerar utifrån ett arbetsgivarpolitiskt helhetsperspektiv.

Medlemsföreträdare Organisation Medlemsråd Sektor E-post
Beatrice Bergström Molin Statens servicecenter 1 1 beatrice.bergstrommolin@statenssc.se
Camilla Stenemyr Rättsmedicinalverket 1 1 camilla.stenemyr@rmv.se
Elin Hansen Energimyndigheten 1 2 elin.hansen@energimyndigheten.se
Helén Björkman Kammarkollegiet 1 1 helen.bjorkman@kammarkollegiet.se
Helena Gagner Centrala studiestödsnämnden 1 3 helena.gagner@csn.se
Karin Leth Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 1 2 karin.leth@formas.se
Kristina Rasmusson Revisorsinspektionen 1 2 kristina.rasmusson@revisorsinspektionen.se
Lars Nordlander Umeå universitet 1 4 lars.nordlander@umu.se
Lena Karlsson Myndigheten för yrkeshögskolan 1 3 lena.karlsson@myh.se
Li Lejerstedt Högskolan Väst 1 4 li.lejerstedt@hv.se
Magnus Ericson Myndigheten för tillgängliga medier 1 3 Magnus.Ericson@mtm.se
Maria Isaksson Domstolsverket 1 5 maria.isaksson@dom.se
Maria Sundgren Konsumentverket 1 2 maria.sundgren@konsumentverket.se
Ola Garmer Länsstyrelsen i Skåne län 1 1 ola.garmer@lansstyrelsen.se
Stina Nyström Kriminalvården 1 5 stina.nystrom@kriminalvarden.se
Tomas Hedlund Socialstyrelsen 1 3 tomas.hedlund@socialstyrelsen.se
Tommy Viklund Luleå tekniska universitet 1 4 tommy.viklund@ltu.se
Victoria Sjöbom Mittuniversitetet 1 4 victoria.sjobom@miun.se
Ylva Navér Säkerhetspolisen 1 5 ylva.naver@sakerhetspolisen.se
Dan Jacobsson Stiftelsen Tekniska museet 2 3 dan.jacobsson@tekniskamuseet.se
Daniel Persson Bolagsverket 2 2 daniel.persson@bolagsverket.se
Daniela Eriksson Skatteverket 2 5 daniela.eriksson@skatteverket.se
Fredrik Sjöström Blekinge Tekniska Högskola 2 4 fredrik.sjostrom@bth.se
Henrik Dider Polismyndigheten 2 5 henrik.dider@polisen.se
Ingrid Ganrot Karlstads universitet 2 4 ingrid.ganrot@kau.se
Jimmy Andersson Pensionsmyndigheten 2 3 jimmy.andersson@pensionsmyndigheten.se
Josefin Lindberg Länsstyrelsen i Södermanlands län 2 1 Josefin.lindberg@lansstyrelsen.se
Karolina Wikmyr Swedac 2 2 karolina.wikmyr@swedac.se
Lena Hadad Arbetsförmedlingen 2 5 lena.hadad@arbetsformedlingen.se
Marie Westerlund Specialpedagogiska skolmyndigheten 2 3 marie.westerlund@spsm.se
Nicklas Lagrell Åklagarmyndigheten 2 5 nicklas.lagrell@aklagare.se
Per-Olof Stålesjö Fortifikationsverket 2 1 per-olof.stalesjo@fortifikationsverket.se
Rebecca Källskog Post- och telestyrelsen 2 2 rebecca.kallskog@pts.se
Sofi Pahlin Etikprövningsmyndigheten 2 1 sofi.pahlin@etikprovning.se
Stefan Sylvén Läkemedelsverket 2 3 stefan.sylven@lakemedelsverket.se
Susanne Kristensson Lunds universitet 2 4 susanne.kristensson@rektor.lu.se
Ylva Sundberg Ekobrottsmyndigheten 2 1 ylva.sundberg@ekobrottsmyndigheten.se