Ledningsgrupp

Arbetsgivarverkets ledningsgrupp består av generaldirektören och de fem enhetscheferna.

Gunnar Holmgren
Generaldirektör

 

Anna Falck 
Förhandlingschef

Åsa Krook
Chef Arbetsgivarutveckling och ställföreträdande generaldirektör

Lars Andrén
Kommunikationschef

Bild: Hedda MannHedda Mann
Chefsjurist

Ulrika Atterfors
Stabschef