Kansli

Generaldirektör i Arbetsgivarverket är Eva Liedström Adler och styrelsens ordförande är rikspolischef Dan Eliasson. Arbetsgivarverkets kansli finns i Stockholm och har cirka 70 medarbetare som är organiserade i tre huvudprocesser samt en lednings- och stödprocess.

Skiss över Arbetsgivarverkets organisation

Organisationsschema för Arbetsgivarverket.