Kansli

Arbetsgivarverkets kansli är beläget i centrala Stockholm. Generaldirektör är Eva Liedström Adler och styrelsens ordförande är Dan Eliasson. Arbetsgivarverket har cirka 70 medarbetare som är organiserade inom tre huvudprocesser samt en lednings- och en stödprocess.

Arbetsgivarverkets kansli

Organisationsschema för Arbetsgivarverkets kansli