Arbetsgivarverkets servicepolicy

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Vi erbjuder god service och arenor för arbetsgivarsamverkan.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss och vi erbjuder såväl fysiska som digitala möten. Vi uppdaterar löpande vår webbplats med slutsatser och ställningstagande som kan beröra våra medlemmar.

För oss betyder en god service att vi:

  • Visar förståelse för medlemmarnas problem och utmaningar.
  • Ger ett professionellt och engagerat bemötande.
  • Besvarar frågor snabbt och återkopplar löpande när frågor inte kan lösas inom två arbetsdagar.
  • Samarbetar internt så att rätt kontakt kan etableras oavsett hur en kontaktförfrågan uppstått.

Alla medlemmar erbjuds råd och stöd i arbetsgivarpolitiska frågor genom:

  • egen rådgivare
  • medlemtelefon
  • webbplatsen
  • nätverk 
  • utbildningar
  • centrala konsultationer.

Dessutom erbjuds chefsrådgivning till medlemschefer i sin roll som arbetsgivare.

Våra centralt belägna lokaler i Stockholm är öppna under kontorstid och tjänar som en knutpunkt för samverkan för myndighetschefer som spontant behöver träffa Arbetsgivarverkets specialister samt samverka med andra myndighetschefer.